Horsleys Logo hỗ trợ vận tư hàng không Quốc Tế

Horsleys International Ltd là công ty tại Anh, cung cấp các sản phẩm làm sạch, vệ sinh và cabin chuyên dụng cho ngành hàng không. Từ năm 1988, họ đã luôn năng động, luôn thay đổi. Ngày nay, Horsleys tự hào đóng vai trò là đối tác cung cấp vận tư cabin thuê ngoài cho một danh sách dài các hãng hàng không trên toàn cầu trong đó có hãng hành không Quốc Gia Vietnam Airlines

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.